Savjetovanje / edukacija

od 150kn/sat

 • Savjetovanje u vezi programske podrške 150kn/sat
 • Savjetovanje u vezi računalne opreme 150kn/sat
 • Edukacija u vezi korištenja računalom 200kn/sat
 • Dijagnostika kvara, Dolazak na lokaciju 50kn
Više informacija

Instalacija programa

od 80kn/sat

 • Instalacija operativnog sustava (Windows, Linux...) 300kn
 • Instalacija programske podrške 100kn/sat
 • Prijenos i BackUp podataka s računala 100kn
 • Detekcija i uklanjanje virusa, Pop-Up-a, Adware-a 150kn
Više informacija

Ugradnja komponenti

od 100kn/sat

 • Zamjena komponenti u stolnom računalu 100kn/sat
 • Zamjena komponenti u prijenosnom računalu 150kn/sat
 • Sastavljanje komponenti računala 150kn/sat
 • Popravak, podešavanje, čišćenje printera 200kn
Više informacija

Instalacija Servera

od 200kn/sat

 • Sastavljanje serverskog računala 200kn
 • Instalacija i postavljanje serverskog računala 400kn
 • Konfiguriranje mreže (ovisno o broju uređaja) 150kn
 • Konfiguriranje mail-a i ostalih internet postavki 100kn
 • Više informacija

Basic

500 KN/ Mjesečno

 • Besplatno savjetovanje
 • Uključeno 2h rada
 • Dodatni sati 100Kn
 • Hitne intervencije
 • Backup podataka
 • Broj dolazaka 1

Silver

1000 KN/ Mjesečno

 • Besplatno savjetovanje
 • Uključeno 5h rada
 • Dodatni sati 80Kn
 • Hitne intervencije u roku 8h x 1
 • Backup podataka
 • Broj dolazaka 2

Gold

2000 KN/ Mjesečno

 • Besplatno savjetovanje
 • Uključeno 10h rada
 • Dodatni sati 60Kn
 • Hitne intervencije u roku 6h x 2
 • Backup podataka
 • Broj dolazaka 5

Platinum

4000 KN/ Mjesečno

 • Besplatno savjetovanje
 • Uključeno 20h rada
 • Dodatni sati 40Kn
 • Hitne intervencije u roku 4h x 5
 • Backup podataka
 • Broj dolazaka 10